لیست قیمت کارت ویزیت

لیست قیمت کارت ویزیت های ساده - فانتزی

 

دریافت سفارش برای فرم های 1 روزه فقط تا ساعت 12 ظهر امکان پذیر است.
ليست قيمت کارت ويزيت 1 روز کاری (كليه قيمتها به تومان مي باشد).
رديف جنس تعداد ابعاد 1رو 2رو تحویل
1 کارت ویزیت سلفون مات 1000 4.8*8.5 80000 95000 1 روز کاری
2 کارت ویزیت سلفون براق 1000 4.8*8.5 80000 95000 1 روز کاری
3 کارت ویزیت سلفون مات دورو دورگرد 1000 6*9 - 135000 1 روز کاری
4 کارت ویزیت سلفون براق دورو دورگرد 1000 6*9 - 135000 1 روز کاری
5 لیبل ویزیتی سلفون مات 1000 4.8*8.5 - 100000 1 روز کاری
6 کارت ویزیت لمینت براق 1000 6*9 - 195000 1 روز کاری
7 کارت ویزیت لمینت مات 1000 6*9 - 340000 1 روز کاری
ليست قيمت کارت ويزيت (كليه قيمتها به تومان مي باشد).
رديف جنس تعداد ابعاد 1رو 2رو تحویل
1 کارت ویزیت گلاسه UV 1000 48*85 67000 75000 2 تا3 روز کاری
2 کارت ویزیت سلفون براق 1000 48*85 70000 8000 2 تا3 روز کاری
3 کارت ویزیت سلفون مات 1000 48*85 80000 8000 2 تا3 روز کاری
4 کارت ویزیت کتان امباس 1000 48*85 85000 95000 2 تا3 روز کاری
5 کارت ویزیت کتان آلمان 1000 48*85 115000 120000 2 تا3 روز کاری
6 کارت ویزیت سلفون مات مخملی 1000 48*85 --- 163000 10 تا12 روز کاری
7 لیبل قطع ویزیت 1000 48*85 80000 --- 4 الی5 روز كاري
8 لیبل با روکش سلفون براق 1000 48*85 80000 --- 4 الی5 روز كاري
             
ليست قيمت کارت ويزيت فانتزي (كليه قيمتها به تومان مي باشد).
رديف جنس تعداد ابعاد 1رو 2رو تحویل
1 کارت ویزیت لمينت براق 1000 60*90 --- 150000 4 الی5 روزکاری
2 کارت ویزیت لمينت مات 1000 60*90 --- 295000 4 الی5 روزکاری
3 کارت ویزیت لمينت برجسته بزرگ 1000 60*90 --- 170000 4 الی5 روزکاری
4 کارت ویزیت لمینت برجسته کوچک 1000 50*60 --- 130000 9 روز كاري
5 کارت ویزیت لمینت برجسته ویزیتی 1000 48*85 --- 135000 9 روز كاري
6 کارت ویزیت لمینت براق ویزیتی 1000 48*85 --- 115000 12 روز کاری
7 کارت ویزیت لمینت مات ویزیتی 1000 48*85 --- 240000 12 روز کاری
8 کارت ویزیت لمینت براق مربع 1000 55*55 --- 100000 12 روز کاری
9 کارت ویزیت لمینت مات مربع 1000 55*55 --- 190000 12 روز کاری
10 کارت ویزیت لمینت براق 500 60*90 --- 105000 12 روز کاری
11 کارت ویزیت لمینت مات 500 60*90 --- 180000 12 روز کاری
12 کارت ویزیت سلفون مات دورو طلاکوب 1000 60*90 --- 215000 12 روز کاری
13 کارت ویزیت لمینت برجسته طلاکوب 1000 60*90 --- 300000 12 روز کاری
14 کارت ویزیت لمینت برجسته طلاکوب کوچک 1000 56*69 --- 225000 12 روز کاری
15 کارت ویزیت سلفون مات دورومخمل دورگرد 1000 60*90 --- 160000 17 روز كاري
16 کارت ویزیت سلفون مات دورو مخمل طلاکوب 1000 60*90 --- 280000 12 روز کاری
17 کارت ویزیت سلفون مات دورو مخمل دورگرد موضعی 1000 60*90 --- 185000 17 روز كاري
18 کارت ویزیت طلاکارت لمینت براق 1000 60*90 --- 270000  17 روز كاري
19 کارت ویزیت طلا کارت لمینت مات 1000 60*90 --- 430000 20 روز كاري
20 کارت ویزیت پي وي سي 760 ميكرون 500 60*90 --- 630000 5 روز كاري
21 کارت ویزیت پي وي سي 760 ميكرون 250 60*90 --- 360000 5 روز كاري
22 کارت ویزیت پي وي سي 500 ميكرون 500 60*90 --- 420000 5 روز كاري
23 کارت ویزیت پي وي سي 300 ميكرون 500 60*90 --- 465000 5 روز كاري
 
TOP