لیست قیمت مرداد ماه 1402

جهت ثبت سفارش به صورت 24 ساعته و آنلاین میتوانید باشماره تلفن 09353258384 از طریق برنامه واتس اپ در تماس باشید

مراحل ثبت سفارش

1- ارسال فایل ازطریق نرم افزار واتس اپ                        2- صدور فاکتور از طرف مجموعه                  3- واریز وجه و ارسال رسید بانکی

4- ثبت سفارش                                                                  5- آماده سازی سفارشی                                                               6- ارسال فایل

در صورت تمام رنگ بودن فایل های ارسالی 20% به قیمت کل اضافه میگردد.

تحویل سفارش در تهران هم به صورت حضوری و هم با پیک  امکان پذیر است

تحویل سفارش برای شهرستان توسط پست امکان پذیر است     هزینه ارسال به عهده مشتری می باشد

تمامی قیمتها کاملا به روز می باشند برای دریافت اطلاعات بیشتر به قسمت  ارتباط با ما مراجعه فرمائید

 

ليست قيمت چاپ ديجيتال سیاه و سفید تحریر 80گرمی (كليه قيمتها به تومان مي باشد).
رديف جنس تعداد (برگ) ابعاد 1رو 2رو
1 كپي و پرينت سياه و سفيد 1 تا 10 A4 2000 4000
2 كپي و پرينت سياه و سفيد 11 تا 200 1200 1500
3 كپي و پرينت سياه و سفيد 201 تا 1000 1000 1200
4 كپي و پرينت سياه و سفيد 1000 برگ به بالا 800 1000
5 كپي و پرينت سياه و سفيد 1 تا 10 A3 4000 8000
6 كپي و پرينت سياه و سفيد 11 تا 200 2400 3000
7 كپي و پرينت سياه و سفيد 201 تا 1000 2000 2400
8 كپي و پرينت سياه و سفيد 1000 برگ به بالا 1600 2000
9 كپي و پرينت سياه و سفيد 1 تا 10 A5 1000 2000
10 كپي و پرينت سياه و سفيد 11 تا 200 700 800
11 كپي و پرينت سياه و سفيد 201 تا 1000 600 700
12 كپي و پرينت سياه و سفيد 1000 برگ به بالا 500 600
ليست قيمت چاپ ديجيتال رنگی تحریر 80گرمی (كليه قيمتها به تومان مي باشد).
رديف جنس تعداد (برگ) ابعاد 1رو 2رو
1 كپي و پرينت رنگی 1 تا 10 A4 5000 7000
2 كپي و پرينت رنگی 11 تا 200 2200 3500
3 كپي و پرينت رنگی 201 تا 1000 2000 3200
4 كپي و پرينت رنگی 1000 برگ به بالا 1800 2900
5 كپي و پرينت رنگی 1 تا 10 A3 10000 1400
6 كپي و پرينت رنگی 11 تا 200 4400 7000
7 كپي و پرينت رنگی 201 تا 1000 4000 6400
8 كپي و پرينت رنگی 1000 برگ به بالا 3600 5800
9 كپي و پرينت رنگی 1 تا 10 A5 3000 3500
10 كپي و پرينت رنگی 11 تا 200 1200 1800
11 كپي و پرينت رنگی 201 تا 1000 1100 1300
12 كپي و پرينت رنگی 1000 برگ به بالا 1000 1600
ليست قيمت چاپ ديجيتال رنگي 135 گرمی (كليه قيمتها به تومان مي باشد).
رديف جنس تعداد (برگ) ابعاد 1رو 2رو
1 كپي و پرينت رنگی 135 گرم 1 تا 10 A4 5500 7500
2 كپي و پرينت رنگی 135 گرم 11 تا 200 2500 3700
3 كپي و پرينت رنگی 135 گرم 201 تا 1000 2200 3500
4 كپي و پرينت رنگی 135 گرم 1000 برگ به بالا 2000 3200
5 كپي و پرينت رنگی 135 گرم 1 تا 10 A3 11000 15000
6 كپي و پرينت رنگی 135 گرم 11 تا 200 5000 7400
7 كپي و پرينت رنگی 135 گرم 201 تا 1000 4400 7000
8 كپي و پرينت رنگی 135 گرم 1000 برگ به بالا 4000 6400
ليست قيمت چاپ ديجيتال رنگي 150گرمی (كليه قيمتهابه تومان مي باشد).
رديف جنس تعداد (برگ) ابعاد 1رو 2رو
1 كپي و پرينت رنگی 160 گرم 1 تا 10 A4 6000 8000
2 كپي و پرينت رنگی 160 گرم 11 تا 200 2700 4000
3 كپي و پرينت رنگی 160 گرم 201 تا 1000 2500 3700
4 كپي و پرينت رنگی 160 گرم 1000 برگ به بالا 2200 3500
5 كپي و پرينت رنگی 160 گرم 1 تا 10 A3 12000 16000
6 كپي و پرينت رنگی 160 گرم 11 تا 200 5400 8000
7 كپي و پرينت رنگی 160 گرم 201 تا 1000 5000 7400
8 كپي و پرينت رنگی 160 گرم 1000 برگ به بالا 4400 7000
ليست قيمت چاپ ديجيتال رنگي 200 گرمی (كليه قيمتها به تومان مي باشد).
رديف جنس تعداد (برگ) ابعاد 1رو 2رو
1 كپي و پرينت رنگی 200 گرم 1 تا 10 A4 6500 8500
2 كپي و پرينت رنگی 200 گرم 11 تا 200 2900 4200
3 كپي و پرينت رنگی 200 گرم 201 تا 1000 2700 4000
4 كپي و پرينت رنگی 200 گرم 1000 برگ به بالا 2500 3700
5 كپي و پرينت رنگی 200 گرم 1 تا 10 A3 13000 17000
6 كپي و پرينت رنگی 200 گرم 11 تا 200 5800 8400
7 كپي و پرينت رنگی 200 گرم 201 تا 1000 5400 8000
8 كپي و پرينت رنگی 200 گرم 1000 برگ به بالا 5000 7400
ليست قيمت چاپ ديجيتال رنگي کوتد - گلاسه 250 گرم (كليه قيمتها به تومان مي باشد).
رديف جنس تعداد (برگ) ابعاد 1رو 2رو
1 كپي و پرينت رنگی 250 گرم 1 تا 10 A4 7000 9000
2 كپي و پرينت رنگی 250 گرم 11 تا 200 3200 4500
3 كپي و پرينت رنگی 250 گرم 201 تا 1000 2900 4200
4 كپي و پرينت رنگی 250 گرم 1000 برگ به بالا 2700 4000
5 كپي و پرينت رنگی 250 گرم 1 تا 10 A3 14000 18000
6 كپي و پرينت رنگی 250 گرم 11 تا 200 6400 9000
7 كپي و پرينت رنگی 250 گرم 201 تا 1000 5800 8400
8 كپي و پرينت رنگی 250 گرم 1000 برگ به بالا 5400 8000
ليست قيمت پلات و نقشه کاغذ تحریر چاپ رنگی و سیاه و سفید (كليه قيمتها به تومان مي باشد).
رديف جنس ابعاد 1 تا 10عدد 11 تا 30 عدد 30عدد به بالا
1 چاپ پلات و نقشه سیاه سفید و رنگی 42×60     A2 20000 18000 16000
2 چاپ پلات و نقشه سیاه سفید و رنگی 70×50     B2 25000 22000 20000
3 چاپ پلات و نقشه سیاه سفید و رنگی 90×60      A1 30000 25000 22000
4 چاپ پلات و نقشه سیاه سفید و رنگی 70×100    A1 35000 30000 25000
5 چاپ پلات و نقشه سیاه سفید و رنگی 120×90    A0 50000 45000 40000
ليست قيمت پوستر کاغذ کوتد چاپ رنگی و سیاه سفید (كليه قيمتها به تومان مي باشد).
رديف جنس ابعاد 1 تا 10عدد 11 تا 30 عدد 30عدد به بالا
1 چاپ پلات و پوستر رنگی و سیاه سفید 42×60   A2 65000 60000 55000
2 چاپ پلات و پوستر رنگی و سیاه سفید 70×50   B2 75000 70000 65000
3 چاپ پلات و پوستر رنگی و سیاه سفید 90×60    A1 85000 80000 75000
4 چاپ پلات و پوستر رنگی و سیاه سفید 70×100    A1 90000 85000 80000
5 چاپ پلات و پوستر رنگی و سیاه سفید 120×90    A0 105000 100000 95000
6 چاپ پلات و پوستر رنگی و سیاه سفید 170×90   A0++ 165000 160000 155000
7 چاپ پلات و پوستر رنگی و سیاه سفید 2000×90   A0+++ 195000 190000 185000
ليست قيمت لمینت مات و براق (كليه قيمتها به تومان مي باشد).
رديف جنس ابعاد 1 تا 10عدد 11 تا 30 عدد 30عدد به بالا
1 لمینت مات و براق 42×60  ارتباط با ما    
2 لمینت مات و براق 70×50  ارتباط با ما    
3 لمینت مات و براق 90×60  ارتباط با ما    
4 لمینت مات و براق 70×100  ارتباط با ما    
5 لمینت مات و براق 120×90  ارتباط با ما    
6 لمینت مات و براق 170×90  ارتباط با ما    
7 لمینت مات و براق 2000×90  ارتباط با ما    
ليست قيمت استند (كليه قيمتها به تومان مي باشد).
رديف جنس ابعاد 1 تا 10عدد 11 تا 30 عدد 30عدد به بالا
1 استند 170×90  ارتباط با ما    
2 استند 2000*90  ارتباط با ما    
ليست قيمت پلات چاپ پوستر، لیمنت و استند (كليه قيمتها به تومان مي باشد).
رديف جنس ابعاد 1 تا 10عدد 11 تا 30 عدد 30عدد به بالا
1 چاپ پلات رنگی، لمینت و استند 170×90  ارتباط با ما    
2 چاپ پلات رنگی، لمینت و استند 2000*90  ارتباط با ما    

 

3.2/5 - (16 امتیاز)

رتبه: 4.9 از 1211 رأی
بالا
پشتیبانی آنلاین
1
سلام به دیجی چاپ خوش آمدید چگونه میتونم کمکتون کنم